Likidsanaeha

ลิขิตเสน่หา

ออกอากาศ : ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 3
นำแสดงโดย : สหรัถ สังคปรีชา,มาช่า วัฒนพานิช,วรินทร ปัญหกาญจน์
กำกับการแสดงโดย : วรวิทย์ ศรีสุภาพ

ดูละครลิขิตเสน่หา 23 พฤศจิกายน 2554 (ตอนที่ 9) [ คลิกที่นี้เลย ]

ลิขิตเสน่หา

ออกอากาศ : ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 3
นำแสดงโดย : สหรัถ สังคปรีชา,มาช่า วัฒนพานิช,วรินทร ปัญหกาญจน์
กำกับการแสดงโดย : วรวิทย์ ศรีสุภาพ

ดูละครลิขิตเสน่หา 3 พฤศจิกายน 2554 (ตอนที่ 4) [ คลิกที่นี้เลย ]

ลิขิตเสน่หา

ออกอากาศ : ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 3
นำแสดงโดย : สหรัถ สังคปรีชา,มาช่า วัฒนพานิช,วรินทร ปัญหกาญจน์
กำกับการแสดงโดย : วรวิทย์ ศรีสุภาพ

ดูละครลิขิตเสน่หา 2 พฤศจิกายน 2554 (ตอนที่ 3) [ คลิกที่นี้เลย ]

ลิขิตเสน่หา

ออกอากาศ : ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 3
นำแสดงโดย : สหรัถ สังคปรีชา,มาช่า วัฒนพานิช,วรินทร ปัญหกาญจน์
กำกับการแสดงโดย : วรวิทย์ ศรีสุภาพ

ดูละครลิขิตเสน่หา 27 ตุลาคม 2554 (ตอนที่ 2) [ คลิกที่นี้เลย ]

ลิขิตเสน่หา

ออกอากาศ : ออกอากาศทุกวันพุธ – วันพฤสบดี เวลา 20.25 – 22.30 น. ทางช่อง 3
นำแสดงโดย : สหรัถ สังคปรีชา,มาช่า วัฒนพานิช,วรินทร ปัญหกาญจน์
กำกับการแสดงโดย : วรวิทย์ ศรีสุภาพ

ดูละครลิขิตเสน่หา 26 ตุลาคม 2554 (ตอนแรก) [ คลิกที่นี้เลย ]